Back to top
Skip to content

Seeing Mother

English translation from Vietnamese

Seeing Mother

I come to see you, mother
Many years go by
in a single instant
Your home is far away
Yearning, secretly

One day the wind blows
Leaves suddenly fall on the yard
Yellow leaves and green leaves
regret abandoning their branch

People return to dust
At the heart of the distant ground
Gravestones shrouded by the blind mist
Remembrances overcome by silent grief

My tears are still falling
Things past merge with the unknown
Please don’t ask for whom
I am saving this pain

Please, grief, don’t grow any bigger
so that I can see her off to her final rest
On the cemetery you descend, grief
any time the wind blows ….

Original version in Vietnamese

Viếng Mẹ

Mới đôi lần chớp mắt
Mà thấm thoát nhiều năm
Quê hương lại xa xăm
Ai âm thầm nhung nhớ

Một hôm trời trở gió
Lá bỗng rụng đầy sân
Lá vàng với lá xanh
Lìa cành trong tiếc nuối

Người về với cát bụi
Giữa lòng đất tha hương
Mộ bia quyện khói sương
Gieo ngậm ngùi thương sót

Nước mắt còn nhỏ giọt
Trộn quá khứ, tương lai
Xin đừng hỏi cho ai
Mà để dành đau đớn

Xin nỗi đau đừng lớn
Để đưa tiễn người đi
Nghĩa trang buồn mỗi khi
Trời bỗng dưng trở gió ….